Læhegn/häck

I en skovhave har alle planterne en funktion. Der er selvfølgelig dem, der giver afgrøder: frugttræerne og -buskene, nødderne og alle grøntsagsplanterne bl.a. i urtelaget. Derudover er der akkumulatorerne og de kvælstoffikserende, som vi har skrevet om tidligere, insektplanterne og så alle de bunddækkende planter, der sørger for, at vi aldrig har bar jord. Og så er der læplanterne.

Læ er godt for skovhaven. Når der er læ, bliver temperaturen højere, og afgrøderne, specielt på frugttræerne, modner mere og hurtigere. Vi er også så langt nordpå, at selv en lille temperaturstigning gør en forskel i forhold til de mere frost-/kuldefølsomme planter: Vi kan simpelthen dyrke lidt flere forskellige planter, hvis temperaturen stiger. Endelig mindsker læ planternes fordampning. Vand er også en ressource, vi skal passe på.

laehegn1

Herover ser I skovhaven fra vejen. Altså fra nord-øst. Det er den retning, de rigtigt kolde vinde kommer fra, specielt om vinteren. Det er også den side af skovhaven, der er helt ubeskyttet, som I kan se. (Bemærk i øvrigt også den ekstremt lave vandstand i Nordsøen. Den er mere et hul end en dam efter denne tørre, tørre sommer …).

Her vil vi plante et læhegn: Langs med vejen, men langt nok inde til, at kommunens flinke folk ikke klipper det ned, når de slår grøften. Vi tænker ikke en tæt, klippet hæk, men mere et halvåbent levende hegn, som bryder vinden, men tillader kig til haven. Vi tænker primært at plante træer og store buske, der enten bærer frugt og bær til os og/eller til de vilde dyr og fugle, eller som er gode insektplanter til humlebier og bier.

Denne weekend startede jeg så. Jeg har plantet krægen (Prunus domestica subsp. insititia), som vi fik af Cathrine på Orø sidste sommer. Og den manchuriske pære (Pyrus ussuriensis) fra Holma (en meget hårdfør, vild pære) og så de fire hyldetræer (Sambucus nigra), jeg selv har lavet af stiklinger fra mine forældres have. På billedet herunder kan I se pæretræet med fodpose af aviser og flis, der skal holde på fugtigheden og holde græsset væk. Nu får vi se, om rådyrene lader dem være i fred.

laehegn2

Udover at plante læhegn og fire hængepil (Salix alba) ved Sydhavet (også egne stiklinger, sagde han stolt!), har jeg denne weekend også rodet videre med drivhuset ved aftægtsboligen. Som I kan se, mangler der stadig en dør, men nu begynder det at ligne noget, syn’s jeg!

drivhus3

One thought on “Læhegn/häck

  1. Pingback: Læhegn/häck – II | Gammelgaard.se

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.