Vad är en skogsträdgård?

En skogsträdgård är ett mat­produ­cerande odlingssystem, som imiterar det naturliga ekosystemet, är rikt på mångfald, har hög motståndskraft och är relativt stabilt.

Matproducerande växter i flera skikt

I en traditionell köksträdgård med ettåriga grönsaker (potatis, morötter, blomkål, …) odlar man grönsaker i ett skikt. Det gör man inte i en skogsträdgård. I en skogsträdgård odlas frukt och nötter på översta våningen, bär på nästa, stora grönsaker på nästa igen, marktäckande plantor nere på marken, enstaka ätbara knölar och rötter i jorden och slingerväxter med bladgrönt eller bär från marken till toppen.

Fleråriga växter

I en fullt utvecklad skogsträdgård är de flesta plantor fleråriga. Plantorna ingår i ett balanserat, relativt stabilt ekosystem, som inte börjar om varje år. Plantorna står stabilt med sina rötter djupt i jorden och ingår tillsammans med svamp i ett tätt samarbete om utväxling av näringsämnen och vatten. De är därför långt mera motståndskraftiga mot påverkan utifrån, till exempel från torka, värme och blåst.

De flesta plantor i en skogsträdgård är matproducerande och resten fungerar som insektsplantor eller närings-samlare.

Polykulturer

I en traditionell köksträdgård odlar man till exempel morötter i långa rader – eller har potatis i en potatisbädd. I en skogsträdgård blandar man träd, buskar, grönsaker och marktäckare i en polykultur, vilket gör att man aldrig ser stora områden med monokulturer.

Polykulturer är bra av flera orsaker. De viktigaste är att lura fienden och att gynna vännerna.

Fienden är olika skadedjur och sjukdomar, som fort kan göra mycket skada när de hittar ett stort område med  sin favorit­rätt. Det är långt svårare för fienden att göra skada när favoritplantorna är spridda mellan många andra för dem ointressanta plantor.

Det finns också en del plantor, som trivs med att växa tillsammans. Några är bra på att ge lä till andra växter, andra är bra på att hitta näring långt ner i jorden och hämta upp den till de övre jordlagren, där mikrolivet kan assistera med att utväxla den med andra plantor. Andra är bra på att tillsammans med bakterier fixera kväve från luften.

Slutligen är en polykultur mer intressant för fler fåglar, insekter och andra smådjur. När man odlar många olika plantor tillsammans, kommer fler olika levande varelser till skogs­trädgården. Med en mångfald av fåglar, insekter och smådjur finns det flera vänner som kan hjälpa med att kontrollera fienderna. Biologisk mångfald bidrar till att hitta en bra balans i trädgården.

Täckt jord

I naturen är jorden aldrig bar. Bar jord är en invitation till nya plantor, och vi kan sällan styra vilka plantor, som etablerar sig i en nyrensad bädd med bar jord. Inte sällan är det plantor vi kanske inte önskar i bädden – också kallad ogräs. Ogräs tar upp näring från jorden, så varje gång man rensar bort ogräset, tar man också bort näringsämnen och inviterar samtidigt nya ogräsplantor igen. Mycket jobb och mycket förlust av näring.

I skogsträdgården är jorden täckt. Under uppbyggnaden av skogsträdgården täcker vi med organiskt material (löv, gräsklipp, halm, ensilage, ull, …) som stegvis bryts ner och bidrar till att berika jorden med näring och humus och gynna mångfalden av varelser i jorden. Senare är skogsträdgårdens jord helt täckt med plantor, som vi har valt som marktäckare.

Täckt jord betyder färre oönskade plantor – men också mindre avdunstning och fuktigare jord, och ett mycket rikare mikroliv i jorden. Vilket återigen är jätteviktigt för näringsomsättningen.