Om Gammelgård

Gammelgård er, som navnet siger, en gammel gård. I denne sektion vil vi først og fremmest lægge tekster, der handler om bygningerne og grunden/tomten.