Savværk

Der stod fire meget høje træer nord for laden. “Stod”, fordi genbo har været forbi og håndfælde dem – efter aftale forstås! Han lagde dem noget så nydeligt langs med bredden på Nordsøen. Træerne var tre popler og en pil. Alt sammen noget skidt i forbindelse med skovhaven: De konkurrerer for hårdt om vand og næringsstoffer, og de skyggede temmelig meget for hele den del af skovhaven.

savværk1_lille

De kan jo ikke ligge der og ligge. De skal ‘gøres ved’, så Morten og Dorte kom forbi med deres mobile savværk i pinsen. Savværket er en fiks anordning, man spænder på motorsaven. Det kræver en sav med en kraftigere motor og et længere sværd, end min sav har. Det har Mortens …

Det blev et par vældigt sjove dage, omend arbejdet var hårdt: Selvom vi lavede forholdsvis korte planker på godt to meters længde, er det nogle tunge klodser at tumle rundt med.

På billederne herunder ser I, hvordan Morten først – ved hjælp at en fiks lille ramme, han bankede sammen af materialer fra laden – retter toppen af kævlen af. Herefter skæres planken, og på det sidste billede ser I det færdige resultat: flotte brede planker (30-50 cm) på 50 mm tykkelse. Vi har forseglet endetræet, så de tørrer så langsomt som muligt – det skulle mindske risikoen for sprækker.

savværk4_lille

Plankerne skal nu tørre. Ca. et år per tomme, hvilket vil sige, at om ca. to år – hvis ikke de revner eller slår sig for meget – har vi en stak fantastisk flotte planker, vi skal finde ud af, hvad vi skal bruge til. Planerne lige nu omfatter spisebord, havebord, plantebord og bænke ved søerne. Meld endelig ind, hvis I har andre forslag!

Vi har gemt et par kævler, hvis Morten (og Mathis?) skulle finde på at kigge forbi i løbet af sommeren. De store grene fra træerne skal nu skæres i småstykker til brænde, og resten lægger vi i bunke til senere flisning. Brænde og flis er to ting, vi vist aldrig får for meget af …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.