Artikel i Allt om Trädgård

Vi har många syften med skogsträdgården, men ett av dem är att inspirera andra och visa hur vi producerar mat (frukt, nötter, bär, fleråriga grönsaker och kryddväxter) i ett flerårigt odlingssystem med plats till stor biologisk mångfald.

(Tekst på dansk nederst på siden 🙂 )

Därför var vi glada när trädgårdsjournalisten och -fotografen Anna Örnberg besökte oss sommaren ’22. Nu har det kommit en fin artikel om vår skogsträdgård och därmed om skogsträdgårdsodling i magasinet Allt om Trädgård (16-23).

Ni är välkomna att läsa artikeln här om inte ni har tillgång till magasinet själva 😊

PS: Ett fel i bildtexterna har inte fångats upp av AoT’s korrekturläsare. Bilden på sidan 29 visar Gode Henriks Målla/lungrot i framkanten, inte sköldsyra!


Vi har mange forskellige formål med skovhaven. Et af dem er at inspirere andre og vise, hvordan vi producerer mad (frugt, nødder, bær, flerårige grøntsager og krydderurter) i et flerårigt system med stor biodiversitet,

Derfor blev vi glade, da havejournalist och -fotograf Anna Örnberg besøgte os i sommeren ’22. Det er der nu kommet en vældig fin artikel om vores skovhave og om skovhavedyrkning generelt ud af.

Artiklen er i magasinet Allt om Trädgård (16-23), men du kan også læse den her.

PS: Der har indsneget sig en fejl på side 29, som magasinets korrekturlæser ikke har fanget: Billedet viser Stolthenriks Gåsefod og ikke skjoldsyre, som der står i billedteksten.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.