Ammetræer

Denne weekend har vi som nævnt plantet rød-el i skovhaven. De skal fungere som ammetræer, og idéen med ammetræer er, at man planter nogle hurtigtvoksende træer, der skal hjælpe ‘bestandtræerne’ – i vores tilfælde frugt- og nøddetræerne i skovhaven og træerne i læhegnet – med at komme godt i gang.

Hvordan gør de så det? Jo, først og fremmest ved hurtigt at vokse sig store. Deres fysiske størrelse betyder, at de giver læ i skovhaven, så vandet ikke fordamper så hurtigt fra jorden. Det betyder også, at deres kroner nedsætter udstrålingen af varme fra området: Temperaturen i skovhaven bliver simpelthen en anelse højere, hvilket er vigtigt specielt i det tidlige forår, hvor nattefrost kan skade de spæde frugtræer og -buske.

Ammetræer gør også gavn under jorden: Deres rødder løsner jorden for de nye træer. De sørger for, at det mikroliv i jorden, der er helt nødvendigt, for at træer og andre planter trives og gror, er levende og aktivt. De skaber og vedligeholder mykorrhiza-processer med svampe til gavn for alle andre planter i skovhaven. Og så er nogle træarter, herunder el, kvælstoffikserende: De fanger luftens kvælstof og omdanner den til en form, der kan benyttes af plantelivet i området. De gøder simpelthen naboerne, som beskrevet i det forrige blogindlæg.

En vigtig pointe, man skal huske, er dog, at ammetræerne også konkurrerer med bestandtræerne om de tilgængelige ressourcer. Det betyder, at så snart et ammetræ har vokset sig så stort, at det ‘skader mere end de gavner’, så skal det fældes. Det skulle typisk ske efter 5-10 år. Nu kan man så bruge veddet: Ved fra rødel skulle ikke være super at lægge i brændeovnen, men skal man snitte et par træsko, er det angiveligt nummer et!!!

Vi har som sagt plantet rødel (Alnus glutinosa) forleden. Den hedder klibbal på svensk. Vi har købt og sat 20 barrodsplanter i skovhaven og i de læhegn, jeg tidligere har skrevet om. De har alle fået lidt jord fra skoven med i plantehullet som vitamintilskud og et planterør, som beskyttelse mod gnavere. Som I kan se herunder, ser skovhaven lige nu lidt fjollet ud med rør og pinde over det hele …

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.