Byg et hønsehus

Vi har, helt fra vi overtog Gammelgård, været enige om, at vi skulle have høns. De giver os æg, kød og gødning, de kan hjælpe os med at rydde områder, hvor vi vil dyrke noget, og de kan holde rent og bekæmpe skadedyr under frugttræer og nøddebuske. Det giver ikke mening for os ikke at have høns!

Planen, vi lagde sidste år, var, at vi skulle bygge hønsehus i løbet af vinteren og så have høns i løbet af foråret 2021, men som I ved, kom der en pandemi i vejen, og jeg – Steffen – måtte tilbringe 3 mdr. i Danmark pga. de svenske indrejserestriktioner. Da jeg endelig kunne komme hjem til Sverige i april, besluttede vi derfor at rydde min projektkalender, så jeg kunne bruge al tiden på at få det hønsehus op at stå!

Hønsehuset

Vi besluttede at bygge hønsehuset på gårdspladsen, så dyrene er tæt på os, og selvom vi vil starte med fem høns, besluttede vi at bygge stort (2,5×4,2 m), så vi nemt kan udvide ’besætningen’ senere. Huset skulle stå under det store birketræ, hvilket gav et interessant ’benspænd’: rødderne kombineret med de alt for mange smålandske sten i jorden gjorde det meget svært at grave. Jeg besluttede derfor kun at grave let ud, lægge småsten som dræn og så lægge sokkelsten i letbeton ovenpå. Jeg byggede bundremmen i 45×95 med 600 mm mellem strøerne, lukkede nedadtil, isolerede med 70 mm træfiberisolering og lagde 12 mm støbekrydsfiner for at få et vandafvisende gulv. Set i bakspejlet skulle jeg nok have valgt et noget tykkere materiale. Gulvet gynger lidt, men det skal nok holde.

Væggene byggede jeg op i 45×70 mm med forskalningsbrædder på indersiden og vindspærre og 22 mm beklædningsbrædder udenpå. Jeg isolerede ikke: høns tåler kulde, men ikke træk. Skulle det vise sig, at der bliver for koldt om vinteren, kan jeg forholdsvis enkelt efterisolere. Vinduet er det gamle, koblede køkkenvindue fra hovedhuset. Jeg lavede et net, jeg satte for vinduet på indersiden, og sørgede for, at vinduet kan åbnes og lukkes udefra. Ret smart synes jeg selv!

Døren byggede jeg af 45×45 mm med en plade krydsfiner på indersiden og forskalningsbrædder yderst. Jeg lavede en ’vandnæse’ nederst på døren for at styre vand væk fra bundremmen. Døren blev, som jeg plejer at gøre det, hængt op med stabelhængsler og udstyret med et stalddørsgreb. I nordgavlen af huset lavede jeg en lille åbning til hønsene og satte en hønselem på. Lemmen er timerstyret, så hønsene også bliver lukket ud og ind, når vi ikke er hjemme.

Ventilation er ekstremt vigtigt i et hønsehus, specielt om vinteren, så jeg har sat to 150×150 mm ventilationsriste i væggene. En nede på forsiden af huset og en oppe på nordgavlen. Er det ikke nok, kan jeg supplere med flere eller evt. en elektrisk ventilator. Vi får se.

Taget byggede jeg også op af 45×95 mm med 600 mm mellem spærrene. Jeg gav det et fald på ca. 12° mod bagsiden af huset. Taget fik forskalningsbrædder inderst og yderst med 70 mm træfiberisolering imellem. Alleryderst lagde jeg stålplader. Jeg tror, at jeg bliver nødt til at sætte en tagrende på: Noget af regnvandet fra taget løber ind i hønsegården, og det tror jeg ikke er smart.

Huset fremstod meget gult og ny, så vi bejdsede det gråt, så det ligner svinestalden og laden lidt mere.

Da huset var stort set færdigt, kom vi i tanke om, at vi også skulle have lagt strøm ind! Heldigvis var eltavlen i planterummet forberedt til det, så der skulle ’bare’ graves et rør ned mellem de to bygninger. Det klarede Christina. Hun er sej! Elektrikeren trak så kablet og satte lamper og et par stikkontakter op.

Indretning

Huset er som sagt alt for stort til vores fem høns. Det bliver for svært for dem at holde varmen om vinteren, hvis rummet er for stort, så jeg satte en midlertidig skillevæg op, så hønsene fik ca. 4 m² at være på, og vi har resten til foderrum. Væggen er nem at flytte eller fjerne senere, når/hvis vi udvider hønseholdet. I væggen er der en let dør og en halv låge, så hønsene ikke kan stikke af, når vi åbner døren 😊 Inde på ’hønsesiden’ satte jeg et par siddepinde op med gødningsbræt under, så hønsene stadig har hele gulvarealet. Skulle vi være så heldige, at der kommer kyllinger, kan jeg lave en lille ’børnehave’ inde under gødningsbrættet, hvis det bliver nødvendigt.

Jeg byggede en redekasse med tre reder af nogle stumper krydsfiner og satte den under vinduet. Jeg lavede låget skråt, for at hønsene ikke skal sidde der, men det lykkedes ikke helt: De sidder jævnligt der og kigger ud ad vinduet og skider! Næste version bliver derfor med stejlere tag. Låget kan åbnes, så det er nemt at tjekke, om der er æg, og om halmen skal skiftes. Jeg har lagt et par golfbolde i reden til inspiration …

Hele hønseafdelingen kalkede jeg med kulekalk. Hvis (når?) hønsene får ’utøj’, kan man bekæmpe det ved at kalke hønsehuset, men det er meget nemmere at få kalken til at hænge, hvis man kalker første gang, inden hønsene har svinet det hele til. Jeg kalkede med en sprøjtepistol, jeg lånte af vores gode ven Håkan. Det er smart og meget, meget nemt, hvilket havde betydning, da jeg skulle kalke 6 gange, før det dækkede! Kalk er ekstremt basisk og ætsende, så jeg iførte mig heldragt, beskyttelsesbriller, åndedrætsværn og gummihandsker. Yndigt …

Hønsegården

Hønsene skal jo også have en gård, og her er udfordringen den samme: Det er ikke nemt at grave. Det endte med, at jeg fik fire ’stolpespyd’ i jorden og gravede og støbte to stolpesko fast. Mellem de seks stolper, jeg nu havde, lagde jeg så en bundrem understøttet af en sokkelsten. Nu kunne jeg sætte yderligere stolper ovenpå bundremmen. Hønsegården blev ca. 35 m² stor. Pga. de mange rovfugle vi har, og da fugleinfluenzaen næsten stensikkert kommer igen, skulle gården overdækkes. Jeg lavede spær af 22×95 mm brædder på højkant og lagde lægter over disse. Rovdyrtrykket er højt her, og ræven kan nemt gnave sig igennem almindeligt hønsenet! Hele gården beklædte jeg derfor med svejset volierenet (1 mm tråd, 10×10 mm masker).

Jeg lagde også net på taget, og nederst på siderne er nettet bukket, så det går ca. 70 cm ud fra siden, og er så dækket med græstørv på forsiden og med sten på bagsiden. Det forhindrer ræven i at grave sig ind i hønsegården (håber jeg …). Jeg har gjort det samme rundt om hele hønsehuset, så ’udyr’ ikke kan grave sig ind. Man kunne også ’bare’ grave nettet 50 cm lodret ned. Jeg valgte ikke engang at prøve 😊

Nærmest hønsehuset overdækkede jeg gården med en tagplade i metal, så der altid er et tørt sted, hønsene kan være. Der vil også være snefrit om vinteren. Nu et par måneder senere overvejer jeg, om dette område skal udvides lidt, da regnen slår ind under taget. Resten af tagkonstruktionen er lavet, så vi kan lægge tagplader på det hele, hvis fugleinfluenza kræver det.

Jeg har bygget både en halv og en hel netdør til gården, igen for at vi kan åbne, uden at hønsene stikker af. Her står vi jævnligt og hænger, når vi er i ’hønse-bio’ 😊 (Husk – som altid – at skråstiveren i døren skal ende ved det nederste hængsel). Under døren har jeg brolagt med sten for at gøre det sværere for ræven at grave sig ind.

Inde i hønsegården vokser lidt småtræer og et par bregner. Vi har også plantet et par buske, som gerne skulle vokse op og give både ly og bær til hønsene.

Planen er, at jeg senere laver endnu en luge nederst i hønsegården, og at vi så udvider hønsegården, når der bliver brug for det. Det kan være, hvis vi får så mange høns og kyllinger, at den nuværende gård er for lille om sommeren, men det kan også være, når vi gerne vil have hønsene til at gå på et andet område for at rydde og gøde det.

Hønsene

Den 26. august hentede vi så en hane og fire høner (håber vi – den ene ligner mere og mere en hane … 😉) hos Emelie og Vincent. Emelie var i skovhavepraktik hos os for et par år siden, og vi har holdt kontakten. De har et dejligt sted i Skåne, hvor de blandt andet har høns af racen skånsk blommehöna (skånske blomsterhøns). Det er den største svenske landrace, og ’blomsterne’ er de hvide pletter, alle dyrene har, uanset deres farver i øvrigt.

Vi kommer til at skrive nærmere om hønsene senere, men nu, godt en måned senere, render de rundt derude og klukker og ser ud til at have det godt. De er alle unghøns, der er klækkede i foråret, så vi får ikke æg endnu, men det skal nu nok komme.

Det er fantastisk endelig at have fået høns! 😊

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.