Skogsträdgårdsplantor

På Gammelgård gör vi flertalet av plantorna till skogsträdgården själv från frö, sticklingar och genom att dela äldre plantor. I det mån vi har plantor över, säljer vi dem i butiken.

Just nu (juni 2022) har vi:

Anisisop
Bergmynta
Doftviol
Fjällsyra
Gode Henriks Målla/Lungrot
Kajp/skogslök
Korogi/Kinaärtskocka
Kål, flerårig
Kärleksört
Lind
Läkemalva
Pimpinell
Sköldsyra
Vallört, Bocking 14
Vinbär, svarta och vita
Vårsköna
Ängssalvia

Du kan läsa korta beskrivningar av de flera av plantorna och våra erfarenheter med dem i plantporträttorna.